ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Ngân hàng trực tuyến

(Tiếng Việt)
(Tiếng Việt) liên hệ

Hướng dẫn xem kèo cá độ bóng đá

HƯỚNG DẪN XEM KÈO CƯỢC

1. Giải thích Kèo 0 - 0.5

GT_Keo_0_0.5

Nếu Đức thắng thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu hòa thì chọn Đức thua nửa tiền, chọn Pháp thắng nửa tiền.

Nếu Đức thua thì chon Đức thua cả tiền, chọn Pháp thắng cả tiền.

2. Giải thích kèo 0.5

GT_Keo_0.5

Nếu Đức thắng thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức hòa hoặc thua thì chọn Đức thua cả tiền, chọn Pháp thắng cả tiền.

Tương tự với các kèo cá cược bóng đá 1,5; 2,5; 3,5; ….. n,5

Nếu Đức thắng với cách biệt n+1 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thắng nhỏ hơn hoặc bằng n bàn, hoặc hòa, hoặc thua thì chọn Đức thua cả tiền, chọn Pháp thắng cả tiền.

3. Giải thích Kèo 0.5 - 1

GT_Keo_0.5_1

Nếu Đức thắng với khoảng cách 1 bàn (1 – 0; 2 – 1 ; 3 -2;…) thì chọn Đức thắng nửa tiền, chọn Pháp thua nửa tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt 2 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức hòa hoặc thua thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Tương tự với kèo (1,5-2): ( 2,5-3): (3,5-4)……….. ( n,5 – n+1):

Nếu Đức thắng với cách biệt n+1 bàn thì chọn Đức thắng nửa tiền, chọn Pháp thua nửa tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt n+2 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thua hoặc hòa hoặc thắng với cách biệt nhỏ hơn n+1 bàn thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

4. Giải thích kèo hòa

GT_Keo_hoa

Nếu Đức thắng thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền. .

Nếu Đức thua thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Nếu Đức hòa Pháp thì nhà cái trả lại tiền.

Tương tự với các kèo 1 hòa , 2 hòa , 3 hòa, ……, n hòa

Nếu Đức thắng với cách biệt (n+1) bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt nhỏ hơn n bàn thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt n bàn thì nhà cái trả lại tiền.

5. Giải thích Kèo 1 - 1.5

Keo_1-15

Nếu Đức thắng với cách biệt 2 bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức hòa hoặc thua thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt 1 bàn thì chon Đức thua nửa tiền, chọn Pháp thắng nửa tiền.

Tương tự với các kèo (2 – 2,5) , (3 – 3,5) , (4 – 4,5)……(n – n,5)

Nếu Đức thắng với cách biệt (n+1) bàn trở lên thì chọn Đức thắng cả tiền, chọn Pháp thua cả tiền.

Nếu Đức thắng với cách biệt nhỏ hơn n bàn thì chọn Pháp thắng cả tiền, chọn Đức thua cả tiền

Nếu Đức thắng với cách biệt n bàn thì chọn Đức thua nửa tiền, chọn Pháp thắng nửa tiền.

6. Giải thích kèo tài 0.5

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu là 0 ( tỉ số 0-0) thì chọn sửu thắng, tài thua.

Nếu trận đấu hoặc hiệp đấu có bàn thắng thì chọn sửu thua, tài thắng.

7. Giải thích kèo tài 0.5 - 1

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là 1 bàn thì chọn tài thắng nửa tiền, chọn sửu thua nửa tiền.

Nếu tổng bàn thắng lớn hơn hoặc bằng 2 thì chọn tài thắng cả tiền, chọn sửu thua cả tiền.

Nếu tổng bàn thắng bằng 0 ( tỉ số 0-0 ) thì chọn sửu thắng cả tiền, chọn tài thua cả tiền

Tương tự kèo tài (1,5-2) ; (2,5-3) ; (3,5-4)……..(n,5 – n+1):

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là n+1 bàn thì chọn tài thắng nửa tiền, chọn sửu thua nửa tiền.

Nếu tổng bàn thắng lớn hơn n+1 bàn thì chọn tài thắng cả tiền, chọn sửu thua cả tiền.

Nếu tổng bàn thắng nhỏ hơn n+1 thì chọn sửu thắng cả tiền, chọn tài thua cả tiền.

8. Giải thích kèo tài 1 hòa

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là 1 bàn thì nhà cái trả lại tiền.

Nếu tổng bàn thắng là 0 ( tỉ số 0-0) thì chọn sửu thắng , chọn tài thua.

Nếu tổng tỉ số lớn hơn 1 thì chọn tài thắng , sửu thua .

Tương tự kèo tài 2 hòa, 3 hòa, 4 hòa, … tài n hòa.

Nếu tổng tỉ số trận đấu là n bàn thì nhà cái trả lại tiền.

Nếu tổng số bàn thắng của trận đấu lớn hơn n bàn thì chọn tài thắng, chọn sửu thua.

9. Giải thích kèo tài 1.5

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu là 1 hoặc 0 ( tỉ số 0-0 ) thì chọn sửu thắng, tài thua.

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu lớn hơn 1 thì chọn tài thắng, sửu thua.

Tương tự kèo tài 2,5 tài 3,5 tài 4,5 …. tài n,5

nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu < n+1 thi chọn sửu thắng, tài thua.

Nếu tổng tỉ số trận đấu hoặc hiệp đấu lớn hơn n thì chọn tài thắng, sửu thua.

10. Giải thích kèo tài 1 - 1.5

Nếu tổng bàn thắng của trận đấu là 1 bàn thì chọn sửu thắng nửa tiền, chọn tài thua nửa tiền.

Nếu tổng bàn thắng lớn hơn hoặc bằng 2 thì chọn tài thắng cả tiền, chọn sửu thua cả tiền.

Nếu tổng số bàn thắng bằng 0 ( tỉ số 0-0 ) thì chọn sửu thắng cả tiền, chọn tài thua cả tiền.

Tương tự kèo tài (2 – 2,5) ; ( 3 – 3,5) ; (4 – 4,5)…….(n – n,5):

Nếu tổng số bàn thắng của trận đấu là n bàn thì chọn sửu thắng nửa tiền, chọn tài thua nửa tiền.

Nếu tổng bàn thắng lớn hơn hoặc bằng n+1 bàn thì chọn tài thắng cả tiền, chọn sửu thua cả tiền.

Nếu tổng số bàn thắng của trận đấu nhỏ hơn n bàn thì chọn sửu thắng cả tiền, chọn tài thua cả tiền.

11. Giải thích giá tiền kèo Tài - Sửu

Trên màn hình cá độ bóng đá Cột số liệu phía sau kèo kèo Tài – Sửu là tỉ lệ tiền được thua.

Tỉ lệ kèo tài ở trên, tỉ lệ kèo sửu ở dưới

• Tỉ lệ tiền cho kèo tài là 0,910 ( đặt 100 điểm kèo tài, thắng được 91 điểm, nếu thua mất 100điểm).

Tỉ lệ tiền cho kèo sửu là – 0.980 ( đặt 100 điểm kèo sửu nếu thua bạn mất 98 điểm, thắng bạn được 100điểm)

Tương tự nếu bạn đăt cược vào kèo có tỉ lệ tiền ăn là số liệu có màu đỏ và có dấu trừ phía trước( vi dụ -0.980) bạn sẽ đặt ít ăn nhiều( bỏ 98 ăn 100)

Nếu bạn đặt cược vào đội có tỉ lệ tiền ăn màu đen ( vi dụ 0.910) Bạn sẽ phải đặt nhiều ăn ít ( đặt 100 ăn 91).

12. Giải thích giá tiền kèo bóng chấp

giaithich_giatien

Trên màn hình cá cược Cột số liệu phía sau kèo bong88  là tỉ lệ tiền được thua, tỉ lệ của đội nào sẽ nằm ngang hàng với đội đó:

Trong phần ảnh hiển thị ở phía trên:

Tỉ lệ tiền của Đức là -0.970 ( đặt 100điểm cho Đức nếu thua bạn mất 97 điểm, thắng bạn đươc 100điểm).

Tỉ lệ tiền của Pháp là 0.920 ( đặt 100điểm cho Pháp nếu thắng bạn được 92điểm, thua bạn mất 100điểm).

Ví dụ: Kèo 0,5 (Đức chấp hoà) bạn đặt 100 điểm vào đội Pháp,Nếu Pháp hoà hoặc thắng thì bạn được 100 x 0,920 = 92 điểm.

Khi đó nếu bạn đặt cược 100 điểm cho Đức bạn sẽ thua 100 x -0,970 = – 97 điểm( bạn bị trừ đi 97 điểm trong tổng số điểm của mình), nếu Đức thắng bạn sẽ thắng 100 điểm.

Tương tự nếu bạn đăt cược vào đội có tỉ lệ tiền ăn là số liệu có màu đỏ và có dấu trừ phía trước( vi dụ -0.970) bạn sẽ đặt ít ăn nhiều( bỏ 97 ăn 100). Nếu bạn đặt cược vào đội có tỉ lệ tiền ăn màu đen ( vi dụ 0.920) Bạn sẽ phải đặt nhiều ăn ít ( đặt 100 ăn 92).